Quy trình rút tiền thẻ tín dụng

  • Bước 1: Quý khách hàng truy cập vào website: www.ruttienmatAZ.com để điền vào form đăng ký. Hoặc cách nhanh nhất là bạn hãy gọi ngay vào Hotline 0974 443 944 để được tư vấn viên hướng dẫn cụ thể
  • Bước 2: Đội ngũ nhân viên www.ruttienmatAZ.com sẽ xác nhận lại thông tin và sắp sếp thời gian địa điểm tiến hành thực hiện giao dịch phù hợp. Việc mà Quý khách hàng chuẩn bị đó là: Thẻ tín dụng và giấy chứng minh nhân dân(CMND) hoặc hộ chiếu (passport).
  • Bước 3: Quý khách hàng xuất trình thẻ tín dụng và giấy tờ hợp lệ. chúng tôi sẽ tiến hành cà thẻ tín dụng vào máy POS. Sau đó, quý khách ký tên vào hóa đơn mua hàng và nhận đủ số tiền đã yêu cầu thực hiện trước đó.
  • Bước 4: Khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán phí rút tiền mặt và kết thúc giao dịch.

Quy trình đáo hạn thẻ tín dụng

  • Bước 1: Quý khách hàng truy cập vào website: www.ruttienmatAZ.com để điền vào form đăng ký. Hoặc cách nhanh nhất là bạn hãy gọi ngay vào Hotline 0974 443 944 để được tư vấn viên hướng dẫn cụ thể
  • Bước 2: Đội ngũ nhân viên www.ruttienmatAZ.com sẽ xác nhận lại thông tin và sắp sếp thời gian địa điểm tiến hành thực hiện giao dịch phù hợp. Việc mà Quý khách hàng chuẩn bị đó là: Thẻ tín dụng và giấy chứng minh nhân dân(CMND) hoặc hộ chiếu (passport) Và sao kê thẻ tín dụng cần đáo.
  • Bước 3: Quý khách hàng xuất trình thẻ tín dụng, sao kê thẻ tín dụng và giấy tờ hợp lệ. chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán dư nợ thẻ tín dụng theo sao kê sau đó thực hiện cà thẻ tín dụng vào máy POS. Sau đó, quý khách ký tên vào hóa đơn mua hàng.
  • Bước 4: Khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán phí đáo thẻ tín dụng và kết thúc giao dịch.